www.rmequodlibet.nl
Regionaal Mannen Ensemble Quodlibet


 De Stichting RME Quodlibet is, als Stichting, opgericht op 18 maart 2008 en heeft zijn thuishaven in de historische stad Geertruidenberg. Het beoogde doel van de Stichting is het bevorderen en in standhouden van het cultuurgoed MANNENZANG. De Stichting is niet gebonden aan de stad Geertruidenberg, maar opereert REGIONAAL. Als dirigent is Martin Sweep (belangeloos) verbonden aan de Stichting! 

Zo faciliteerde de Stichting RME Quodlibet in 2008 de oprichting van het Regionaal Mannen Ensemble Quodlibet. 

DE NAAMGEVING:                       

Quodlibet mag worden uitgelegd als de benaming voor een aaneenschakeling van populaire en aansprekende liederen. Zó wil het Mannen Ensemble zich melden bij "Het Geachte Publiek"; met spannende en afwisselende optredens!

Omdat, in tegenstelling tot een vereniging een Stichting geen leden heeft, worden zangers die zich bij het ensemble aanmelden omschreven als 'deelnemers'. In dat verband bedraagt de maandelijkse bijdrage voor iedere deelnemer 15.-- Euro per maand. De 1ste bijdrage wordt geheven na 4 weken van deelname aan de repetities.

Kamer van koophandel: nr.: 50499300

Rek.nr. NL95 RABO 0350 5320 95 t.n.v. Stichting RME QUODLIBET